Podziel się ze swoimi przyjaciółmi

„Sztuką zajmują się ci, którzy tego chcą”…

…od wielu lat na podstawie tej autorskiej maksymy działa nasze „NEO”, łącząc twórców wielu dziedzin sztuki i kultury oraz pasjonatów renowacji antycznych mebli, a także zabytków architektury.

Renowacja Antycznych Mebli – od renowatora do edukatora

Naszym flagowym produktem są profesjonale usługi konserwacji mebli zabytkowych (zwane potocznie renowacją antyków) oraz powiązane z tym Kursy Renowacji Antyków – NEO. Działalność ta spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i zaowocowała stworzeniem nieformalnej grupy Rzemieślników, specjalizujących się w różnorakich dziedzinach renowacji antycznych przedmiotów. We współczesnych realiach renowacja zabytkowych mebli, tzw antyków, stała się umiejętnością wymarłą – my przywracamy ją do życia.

Restauracja zabytkowych budynków

Innym polem naszej działalności jest opieka nad antykami i zabytkami. Posiadając pełne uprawnienia konserwatorskie obowiązujące na terenie całego kraju, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę restauracji zabytkowych budynków.

Edukacja i terapia poprzez sztukę

W ramach działalności Grupy Neo jest edukacja przez sztukę, a w niektórych aspektach z elementami terapii. Są to oprócz wspomnianych kursów renowacji  kursy rysunku, malarstwa oraz rzeźby. Przygotowujemy także osoby do pracy z arterapią wyposażając je w stosowną wiedzę i umiejętności.(polityka prywatności) RODO:

Administratorem Twoich danych jest NEO Szavel Travel z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 92,
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP:
727-102-48-84 , REGON: 472949371 . W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną
danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:
grupaneo@gmail.com Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci
tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”
oraz osobiście pod adresem ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa
podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np.
jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy
udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W
celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie ul.
Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: grupaneo@gmail.com
. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych
przez NEO Szavel Travel w ramach zawieranych z Tobą umów.