dwie, 50x70cm, 15.04.2012

Strona główna

Tłumacz
Tłumaczenie

Sztuką zajmują się ci, którzy tego chcą!

… – z tego prostego założenia od wielu lat działa nasze “NEO”, łącząc pasjonatów i twórców wielu dziedzin sztuki i kultury oraz tzw edukacji przez sztukę.
Sami tworzymy sztukę… i uczymy innych tworzyć sztukę, stając często w jej obronie jako wspólnego dorobku kulturowego.

Prowadzimy wiele form edukacji przez sztukę, w tym min profesjonalne:

kursy malarstwa, kursy renowacji antyków


i inne. Wiele z naszych działań adresujemy do dzieci i młodzieży, a również do dorosłych. w tym osób 50+


Oprócz tego zajmujemy się rewitalizacją i konserwacją zabytków architektury oraz wyposażenia wnętrz – renowacją starych mebli, tzw antyków>>


Promujemy Łódź, … bo to nasze rodzime miasto, pełne wspaniałych ludzi i zabytków doby Fabrykantów XIX i XX wieku.

Od kilku lat wspieramy też >>Lewin Kłodzki i leżący koło niego przy granicy z Czechami, “nasz maleńki”, nadgraniczny Kocioł, gdzie znajduje się nasza XIX wieczna >>Chata w Kotle. Wszystko to w niesamowitej Kotlinie Kłodzkiej, w okręgu Gór Stołowych i Gór Orlickich, gdzie jest mnóstwo wspaniałych zabytków z dorobku trzech wielkich kultur: Polskiej, Czeskiej i Niemieckiej.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

W 2015 roku rozpoczęliśmy działania na rzecz rewitalizacji zabytkowego kompleksu w Hucie Dłutowskiej pod wspólny hasłem >> Akademia Natura w Hucie Dłutowskiej.

Nazwa zadania: Wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających na terenie parku w Hucie

Dłutowskiej –  I etap

Wartość ogólna zadania: 89 425,00zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 88 425,00 zł w zadań z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu.

Termin realizacji zadania: 01.07.2015 – 31.12.2015

Opis zakresu projektu:

Zadanie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Hucie Dłutowskiej, ul. Pabianicka 37, na terenie Gminy Dłutów. Zaprojektowany na planie prostokąta o powierzchni 6,5ha park założony został w 1936 r. przez Hermana Thommena fabrykanta z Pabianic będącego jednocześnie konsulem Szwajcarii. W centralnej części parku zbudowana została willa, która istnieje do dzisiaj. Do 2015 r. budynki i park znajdowały się pod zarządem gminy Dłutów. W kwietniu br. dzierżawcą nieruchomości zostało Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta.

Zakres prac obejmować będzie prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji na 331 drzewach. Park wpisany został do rejestru pod nr 301 (decyzja nr KL. IV-5340/18/83 z dnia 31.08.1983). Na terenie parku występują 4 drzewa o charakterze pomnikowym, 3 dęby szypułkowe i 1 lipa drobnolistna.
Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

logo wfoś

http://www.zainwestujwekologie.pl/


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

↓