Podziel się ze swoimi przyjaciółmi

English


Wiedza przekazywana w trakcie poszczególnych wersji kursów:

KURS „K60”
podstawowy kurs renowacji
(60 godzin zegarowych/6dni)
 

– zawiera zagadnienia z historii sztuki meblarstwa, umiejętność założenia i prowadzenia własnej pracowni renowacji lub/i galerii antyków wraz z jej aranżacja i wyposażeniem, podstawowy zakres wiedzy praktycznej z zakresu stolarstwa i wykończeniu dekoracyjnym przy starych meblach, wycinania, heblowania, klejenia, szpachlowania, szlifowania, fornirowania, likwidacji infekcji zabytkowego drewna, dalej wybarwiania, politurowania, woskowania, pozłotnictwa, wyczernienia i przecierki, oraz elementy rzeźbienia, sztukaterii i odlewnictwa.


KURS „K30”
pośredni kurs renowacji
(30 godzin/3 dni)

– zawiera zagadnienia przygotowania mebla do wybarwiania, politurowania, woskowania, pozłotnictwa, wyczernienia oraz przecierki


KURS „K10”
minimalny kurs renowacji
(10 godzin/1 dzień)

– zawiera zagadnienia podstawy wybarwiania, politurowania, pozłotnictwa, wyczernienia – dedykowany wyłącznie dla zaawansowanych.


KURSy „K70”, „K80”, „90”:
to wzbogacone kurs renowacji

– zależnie od długości/wersji – zawierają zagadnienia z historii sztuki i meblarstwa, wiadomości potrzebne do założenia i prowadzenia własnej pracowni renowacji lub/i galerii antyków, wraz z jej aranżacją i wyposażeniem, pełen zakres wiedzy praktycznej z zakresu prac stolarskich przy starych meblach, klejenia, szpachlowania, szlifowania, fornirowania, toczenia, likwidacji infekcji zabytkowego drewna, dalej wybarwiania, politurowania, woskowania, pozłotnictwa, wyczernienia i przecierki. Dodatkowo ta wersja kursu jest zwiększona o zakres technik odlewniczych i rzeźbiarskich. Te wersje kursu zawierają podstawy z czterech klasycznych technik plastycznych: rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby –  w tym wiedzę z zakresu kompozycji, nauki proporcji, światłocienia, temperatury barw, itd – czyli atrybutów do zdobienia ornamentowego, figuratywnego i geometrycznego w meblach antycznych.  Kury te mają w programie podstawy tapicerstwa, spawania i renowacji starych zawiasów, zamków oraz kluczy.


OFERTA SPECJALNA – KURS „K120”
rozszerzony kurs renowacji z elementami artystycznymi
(120 godzinny)

rozszerzony materiał z zakresu historii sztuki i meblarstwa, wiadomości dotyczące założenia i prowadzenia własnej pracowni renowacji lub/i galerii antyków, wraz z jej aranżacją i wyposażeniem, pełen zakres wiedzy praktycznej z zakresu prac stolarskich przy starych meblach, klejenia, szpachlowania, szlifowania, fornirowania, toczenia, likwidacji infekcji zabytkowego drewna,  wybarwiania, politurowania, woskowania, pozłotnictwa, wyczernienia i przecierki. Technik odlewniczych i rzeźbiarskich oraz informację z zakresu kompozycji, nauka proporcji przy wykorzystaniu rysunku i malarstwa ornamentowego, figuratywnego i geometrycznego do zdobienia mebli antycznych. Rozszerzone podstawy czterech klasycznych technik plastycznych: rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. Oraz rozszerzone zajęcia z zakresu rysunku i malarstwa artystycznego – między innymi: martwa natura, pejzaż, architektura i postać ludzka. Rozszerzone zajęcia z zakresu liternictwa i kompozycji w grafice użytkowej. Kurs ten jest także rozbudowany o podstawowy moduł z zakresu tapicerstwa.

Zatem dodatkowe 30 godzin zajęć pozwala zdobyć wiedzę z zakresu historii, teorii kompozycji, technik plastycznych ale przede wszystkim czas ten jest wykorzystany aby pogłębić proces zdobywania umiejętności praktycznych – czyli więcej czasu spędzamy przy sztaludze, rzeźbie, rysunku i grafice oraz pracach z materiałami historycznymi.