Podziel się ze swoimi przyjaciółmi

Kurs arteterapii

Oferujemy Państwu ciekawy kurs arteterapii, łączący w sobie zagadnienia profesjonalnej edukacji przez sztukę oraz terapii psychologicznej. W ramach kursu staramy się praktycznie i teoretycznie prześledzić kilkadziesiąt różnych technik plastycznych.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykorzystania wybranych technik plastycznych w procesach terapeutycznych z pacjentami, w ośrodkach zdrowia, zajęciowych oraz w przypadku własnej praktyki jako psycholog terapeuta.

W ramach kursu poznajemy między innmi następujące techniki plastyczne:

– ćwiczenia ołówkowe z linii, światłocienia oraz kompozycji

– liternictwo klasyczne

– rysunek ołówkiem – różne tematy, zagadnienia i formaty

– mozaika gipsowa

– płaskorzeźba w glinie rzeźbiarskiej, następnie wykonywanie odlewu gipsowego

– rzeźba pełna w glinie

– piktogram jako płaska technika graficzna

– grafika warsztatowa w technice gipsorytniczej

– performance a teatr

– półpłaski collage

– książka unikatowa

– tworzenie, wspólnych grupowych, dużych przestrzennych instalacji artystycznych

– papier ręcznie czerpany

– różnego rodzaju mandale
– malowanie 10cioma palcami

W zakresie zagadnień psychologicznych omawiamy następujące problemy

1. Co to jest Arteterapia? Z kim i jak pracujemy? Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i psychiatrii.

2. Komunikacja i jej rola w pracy Arteterapeutycznej. Czy przez twórczość możemy wyrazić siebie lub zakomunikować co i jak czujemy?

3. Ekspresja emocji, analiza prac pacjentów. Kiedy i na co w pracy zwrócić uwagę?

4. Co można Arteterapeucie? Kontrakt, granice, zasady etyczne relacji arteterapeuta – pacjent. Dlaczego pomagam? Moje motywy pracy jako Arteterapeuta.

5. Fazy grupowe. Fazy rozwojowe grupy, elementy tworzące grupę.

6. Analiza własnych prac wykonywanych technikami artystycznymi, miedzy innymi: pod kątem emocji, relacji i wglądu. Jak dobrać odpowiednią technikę artystyczną do pracy arteterapeutycznej?

Program kursu składa się z:

– Teorii (ok 20% kursu) – na naszym kursie przedstawiamy podstawy technik plastycznych, minimalny zakres z historii sztuki oraz psychologii

– Praktyki (ok 80% kursu )- poznawanie praktyczne różnych technik wraz z materiałoznawstwem i używanymi narzędziami, ćwiczenia z arteterapii