Tłumacz
KURS MALARSTWA, RYSUNKU ORAZ RZEŹBY

“Sztuką zajmują się Ci, którzy tego chcą”

Od wielu lat prowadzimy zajęcia indywidualne z malarstwa i rysunku, a także rzeźby i grafiki.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy pewni, że każdy chętny może w dość
krótkim czasie posiąść fundamentalną wiedzę i zdolności z zakresu rzemiosła artystycznego, które
w przyszłości mogą zaowocować dalszym rozwojem twórczości własnej lub działalnością w
zakresie edukacji artystycznej i animacji poprzez sztukę. Warto wspomnieć, że w trakcie naszych
zajęć kursanci zdobywają także elementarną wiedzę z zakresu Historii Sztuki.

Nasze kursy cechuje profesjonalizm. Prowadzone są przez artystów z bogatym dorobkiem
twórczym, zajęcia odbywają się w Pracowni NEO lub bezpośrednio w plenerze.

Kursy mogą być prowadzone pod kątem przygotowania do egzaminów wstępnych w szkołach i na
uczelniach artystycznych. Przeznaczone są również dla osób, które chciałyby nauczyć się malować,
rysować czy rzeźbić w ramach własnego rozwoju artystycznego.

W dziedzinie malarstwa i rysunku kursanci poznają od podstaw zasady kompozycji, proporcji,
światłocienia, szrafowania, faktury, temperatury barw oraz inne aspekty warsztatu artysty plastyka.

W odniesieniu do rzeźby uczymy podstaw pracy w glinie – w płaskorzeźbie i rzeźbie pełnej (np. w
portretach rzeźbiarskich). Dodatkowo omawiamy techniki odlewnictwa w gipsie oraz w silikonie,
stosowane w małych i dużych formach rzeźbiarskich.

Kurs adresowany jest do uczestników od 10. roku życia, bez względu na doświadczenie w pracy
twórczej – zapewniamy indywidualny tok nauczania dostosowany do możliwości, wieku i
indywidualnych aspiracji oraz potrzeb zawodowych uczestnika.

Koszt zajęć indywidualnych wraz z materiałami wynosu 60 zł za godzinę, przy czym minimalny
czas pojedynczego bloku zajęć to 3 godziny dziennie raz na tydzień lub dwa tygodnie.

Prowadzimy również intensywny kurs, w którym zajęcia odbywają się codziennie (minimum 3-7
godzin dziennie). Jego program (po ustaleniach z uczestnikiem) stanowi esencjonalny przegląd
wybranych zagadnień i technik plastycznych, np. z zakresu malarstwa olejnego, uzupełniony o
elementy Historii Sztuki.

Przykładowo:
Koszt 60-godzinnego, intensywnego kursu z malarstwa sztalugowego i rysunku artystycznego z
towarzyszącymi technikami plastycznymi (rzeźba, grafika warsztatowa i inne) oraz elementami
historii sztuki wynosi 2700 zł i zawiera się w 10ciu dniach nauki po 6 godzin dziennie wraz
zapewnionymi materiałami plastycznymi. Kurs w około 90 % opiera się na samodzielnej pracy
uczestnika. Godzina kursu trwa 60 min. Cena uzależniona jest od ilości wykupionych godzin.

Naszym kursantom oferujemy również:
– pomoc w organizacji noclegów dla osób spoza Łodzi
– pomoc w uzupełnieniu wniosków o dotacje na szkolenia, otwarcie własnej działalności
gospodarczej oraz podobnych wniosków składanych do WUP, PUP i innych instytucji dotujących
szkolenia i rozwój.

Wedle potrzeb kurs może być wzbogacony o wiedzę z zakresu animacji sztuki i turystyki aktywnej
z elementami pedagogiki, BHP, pierwszej pomocy oraz prowadzenia warsztatów dla grup
zorganizowanych (szkolnych, turystycznych, i innych).
Dzięki naszym kursom z powodzeniem będzie można podjąć pracę jako prowadzący warsztaty
plastyczne lub animator turystyki przez sztukę, pracując np. w bazach turystycznych, w ośrodkach i
domach kultury oraz innych placówkach edukacji pozaszkolnej.


Kurs odbywa się do wyboru:
– w naszej autorskiej Pracowni Artystycznej NEO w samym sercu w Łodzi (ul. Piotrkowska
92)
– w okresie maj – październik w naszej nadgranicznej placówce – w XIX wiecznym domu w
miejscowości Kocioł k. Lewina Kłodzkiego (http://www.chatawkotle.pl)

Kurs może kończyć się egzaminem i wystawieniem przez nas odpowiedniego certyfikatu.
Terminy kursów są ustalane indywidualnie.

Zajęcia na ww. kursach prowadzi Wojciech Bednarek, dyplomowany artysta plastyk, edukator przez
sztukę i znany animator kultury, konserwator zabytków, z zamiłowania historyk i krytyk sztuki.

Rysunek Architektoniczny:
Dodatkowo organizujemy profesjonalne kursy z rysunku architektonicznego. Są one adresowane
do osób zdających na wydziały architektury na Politechnice Łódzkiej bądź na podobne uczelnie w
całej Polsce. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program indywidualny, wprowadzający krok po
kroku w dziedzinę rysunku architektonicznego. Program obejmuje wszystkie elementy i ćwiczenia
wymagane na egzaminach wstępnych na wydziały architektury.
Koszt i terminy zajęć jak wyżej.

Obowiązuje płatność z góry przed pierwszymi zajęciami rozpoczynającymi kurs.