Podziel się ze swoimi przyjaciółmi

Kursy malarstwa, rysunku oraz rzeźby i grafiki.

Od wielu lat prowadzimy zajęcia indywidualne z malarstwa i rysunku, a także rzeźby i grafiki.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy pewni, że każdy chętny może w dość krótkim czasie posiąść fundamentalną wiedzę i zdolności z zakresu rzemiosła artystycznego, które w przyszłości mogą zaowocować dalszym rozwojem twórczości własnej lub działalnością w zakresie edukacji artystycznej i animacji poprzez sztukę. Warto wspomnieć, że w trakcie naszych zajęć kursanci zdobywają także elementarną wiedzę z zakresu Historii Sztuki.

Nasze kursy cechuje profesjonalizm. Prowadzone są przez artystów z bogatym dorobkiem twórczym, zajęcia odbywają się w Pracowni NEO lub bezpośrednio w plenerze.

Zajęcia mogą być prowadzone pod kątem przygotowania do egzaminów wstępnych w szkołach i na uczelniach artystycznych. Przeznaczone są również dla osób, które chciałyby nauczyć się malować, rysować czy rzeźbić w ramach własnego rozwoju artystycznego.

W dziedzinie malarstwa i rysunku kursanci poznają od podstaw zasady kompozycji, proporcji, światłocienia, szrafowania, faktury, temperatury barw oraz inne aspekty warsztatu artysty plastyka.

W odniesieniu do rzeźby uczymy podstaw pracy w glinie – w płaskorzeźbie i rzeźbie pełnej (np. w portretach rzeźbiarskich). Dodatkowo omawiamy techniki odlewnictwa w gipsie oraz w silikonie, stosowane w małych i dużych formach rzeźbiarskich.

Kurs adresowany jest do uczestników od 12. roku życia, bez względu na doświadczenie w pracy twórczej – zapewniamy indywidualny tok nauczania dostosowany do możliwości, wieku i indywidualnych aspiracji oraz potrzeb zawodowych uczestnika.

Naszym kursantom oferujemy również:

–  pomoc w organizacji noclegów

–  pomoc w uzupełnieniu wniosków o dotacje na szkolenia, otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz podobnych wniosków składanych do WUP, PUP i innych instytucji dotujących szkolenia i rozwój.

Wedle potrzeb kurs może być wzbogacony o wiedzę z zakresu animacji sztuki i turystyki aktywnej z elementami pedagogiki, BHP, pierwszej pomocy oraz prowadzenia warsztatów dla grup zorganizowanych (szkolnych, turystycznych, i innych).

Dzięki naszym kursom z powodzeniem będzie można podjąć pracę jako prowadzący warsztaty plastyczne lub animator turystyki przez sztukę, pracując np. w bazach turystycznych, w ośrodkach i domach kultury oraz innych placówkach edukacji pozaszkolnej.

Zajęcia na ww. kursach prowadzi Wojciech Bednarek, dyplomowany artysta plastyk, edukator przez sztukę i znany animator kultury, konserwator zabytków, z zamiłowania historyk i krytyk sztuki.

Rysunek Architektoniczny:

Dodatkowo organizujemy zajęcia z podstaw rysunku architektonicznego. Są one adresowane do osób zdających na wydziały architektury na Politechnice Łódzkiej bądź na podobne uczelnie w całej Polsce. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program indywidualny, wprowadzający krok po kroku w dziedzinę rysunku architektonicznego. Program obejmuje wszystkie elementy i ćwiczenia wymagane na egzaminach wstępnych na wydziały architektury.

Koszt kursu do uzgodnienia zależne od jego programu, charakteru i intensywności

Terminy zajęć są ustalane indywidualnie.

Obowiązuje płatność z góry przed pierwszymi zajęciami rozpoczynającymi kurs.