Podziel się ze swoimi przyjaciółmi

Renowacja antyków – NEO

Renowacja antyków - NEO


Renowacja antyków to zajęcie wymagające dogłębnej wiedzy rzemieślniczej, umiejętności, doświadczenia i „szczypty” artyzmu.

Pierwszym i najważniejszym „przykazaniem” renowatora jest zawsze działać ze świadomością odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobie wykonującej renowację antycznych przedmiotów. A zakres odpowiedzialności jest ogromy. Od odpowiedzialności za finansową wartość przedmiotu, przez wartość sentymentalną, a kończąc na wartości historycznej.

Dlatego renowacja antyków wymaga rozwagi, skupienia, cierpliwości i powściągliwości. W renowacji nie ma miejsca na kompromis między czasem i ceną. Każde działanie jakie podejmujemy wobec przedmiotu antycznego musi być dobrane stosownie do pierwotnych technik w jakich dany przedmiot został wykonany. Najczęściej są to techniki, których czasochłonność i żmudność przerasta dzisiejsze wyobrażenia o pracy rzemieślnika – artysty.

Grupa NEO jako lider kształcenia w zakresie Mistrzowskich Kursów Renowacji – NEO świadczy także usługi z zakresu renowacji mebli antycznych.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą między innymi takie działania jak:

 • inwentaryzacja przedmiotu,
 • wycena (potwierdzająca lub korygująca wiedzę Właściciela),
 • określenie niezbędnych prac wraz z opisem,
 • określenie wymaganego stopnia interwencji w materiał historyczny przedmiotu,
 • zdobycie odpowiednich – historycznych materiałów a jeśli to nie jest możliwe dobranie materiałów współczesnych o specyfice najbliższej materiałowi historycznemu,
 • wykonanie prac zabezpieczających przed degradacją biologiczną przedmiotu (usunięcie wszelkich organizmów żywych, mogących prowadzić do zniszczenia przedmiotu),
 • uzupełnienie ubytków w warstwie konstrukcyjnej,
 • uzupełnienie ubytków w warstwie wykończeniowej – naprawa uszkodzeń i ubytków w fornirowaniu,
 • naprawa uszkodzonych intarsji
 • naprawa uszkodzonych inkrustacji
 • uzupełnienia ubytków powstałych w skutek działania czynników biologicznych lub fizycznych.
 • naprawa, odtworzenie lub odświeżenie wykończenia (np. politurowanie).

W Pracowni Renowacji Antyków – NEO, wszystkie prace nadzorowane są przez P. Wojciecha Bednarka a wykonywane przez Absolwentów rozszerzonego Kursu Renowacji Antyków – NEO.

Wszystkie przedmioty poddane renowacji objęte są gwarancją.

Prace renowacyjne wykonujemy w zależności od potrzeb i możliwości:

 • w Pracowni NEO w Łodzi (ul. Piotrkowska 92),
 • w Filli Pracowni NEO w Kotle (k. Lewina Kłodzkiego),
 • lub w przypadku zabudowy antycznej oraz mebli nie nadających się do transportu z powodu wielkości w miejscu, w którym znajdują się dane meble.

Posiadając antyczne meble należy pamiętać, że przy odpowiedniej konserwacji, wartość takich przedmiotów z czasem rośnie. Zatem inwestycje poczynione w kierunku zachowania ich w jak najlepszym stanie zwracają z nawiązką.

Wszystkie osoby zainteresowane wyceną renowacji posiadanych przedmiotów zapraszamy do kontaktu >>>